Buspasy w Gdańsku już dla motocykli:)

Aktualności

– tym się zajmujemy
Buspasy w Gdańsku już dla motocykli:)
Dzięki inicjatywie Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego i przychylności gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, od 11.05.2015 gdańskie buspasy zostały udostępnione motocyklistom. Jest to kolejne miasto, które wprowadziło takie rozwiązanie. Liczymy na to, iż usprawni ono ruch na ulicach z buspasami oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.