Równi i równiejsi wobec prawa…?

Aktualności

– tym się zajmujemy
Równi i równiejsi wobec prawa…?
Postanowiliśmy zająć się sprawą, która niestety może dotyczyć każdego z nas. Chodzi o wypadek naszego kolegi Łukasza, który 9.06.12 roku zginął w wyniku zajechania drogi przez samochód wyjeżdżający z drogi podporządkowanej. Zastanawiające jest, że w tak wydawałoby się prostej sprawie, winnym uznany został kierowca motocykla! Mogło mieć to związek z faktem, iż kierowcą samochodu jest żona wysokiej rangi oficera, byłego ministra, posła, który w tym czasie podróżował również tym samochodem. Po ponad trzech latach, dwóch umorzonych postępowaniach i walce rodziny o prawdę, Pracownia Badań Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna z Krakowa przedstawiła opinię z której jednoznacznie wynika, iż jedyną i bezsporną przyczyną zaistniałej tragedii było nieprawidłowe zachowanie kierowcy samochodu. Przerażające jest, że Prokuratura potrzebowała 17 miesięcy by skierować akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku. Czas ten, wpłynął niewątpliwie na fakt, iż zapowiedziana na ten miesiąc rozprawa nie mogła się odbyć, ze względu na stan zdrowia oskarżonej, która jak wynika z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego, niezdolna jest do uczestniczenia w rozprawie przez najbliższy rok… Nie mogąc pogodzić się z takim postępowaniem i notorycznym uznawaniem motocyklistów za „z klucza” winnych, TSM wystosował pisma do Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do mediów. Mamy nadzieję, że postępowanie zostanie zakończone sprawiedliwym wyrokiem, a nacisk opinii publicznej pomoże uniknąć dwuznacznych sytuacji.