Mikołaje na Motocyklach pełne rozliczenie

Aktualności

– tym się zajmujemy
Dokumenty…
17 VI 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
Dokumenty powstałe po akcji MnM 2015
22 VI 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
Końcowe rozliczenie “Mikołaje Na Motocyklach 2016”
17 V 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
Końcowe rozliczenie “Mikołaje Na Motocyklach 2017”
22 V 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
Końcowe rozliczenie “Mikołaje Na Motocyklach 2018”
10 VI 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
Końcowe rozliczenie “Mikołaje Na Motocyklach 2019”
8 VII 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
29 VI 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
24 VI 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie członków TSM. Dokumenty powstałe w związku z działalnością TSM:
1 IV 2023 odbyło się zebranie zarządu TSM w celu wybrania nowego prezesa. Nowym prezesem został Tomasz Bocian.
Dokumenty dotyczące rozliczenia zbiórki MnM 2022